Popis místností:
vstupní chodba (zádveří + šatna), WC, komora pod schodištěm, schodiště, kuchyňský kout, jídelna, obývací pokoj, chodba, koupelna, 3x ložnice, 2x šatna
Základy:
pasy z armovaného betonu C25/30, betonové tvárnice ztraceného bednění s vnitřní zálivkou C16/20 a vyztužením svislými ocelovými trny, izolace XPS
Základová deska:
hutněný podsyp, betonová deska C16/20 vyztužená kari sítí s krajovými ocelovými příložkami, ze stran betonová tvarovka izolovaná XPS
Hydroizolace:
hydroizolační protiradonový asfaltový pás
Zdivo nosné:
zdivo z broušených cihel Heluz Family 300, zdivo svázáno železobetonovým věncem
zdivo dělící mezi domy Heluz AKU 25
zdivo vnitřní Heluz 25
Zdivo příček:
sádrokartónové příčky, zdivo z pórobetonových tvárnic
Vnitřní omítky:
štuková dvouvrstvá omítka
Stropy:
nad 1.NP – panely z předpjatého betonu Spiroll tl. 20cm kryté SDK podhledem
nad 2.NP – SDK podhled protipožární na kovovém zavěšeném roštu
Krovy:
sbíjené vazníky impregnované
Tepelná izolace:
1.NP – 10cm pěnového polystyrenu včetně systémových desek podlahového vytápění
podhled ve 2.NP – 28cm minerální vlny
prostor šikmé, pultové a ploché střechy – 32cm minerální vlny
Střešní krytina:
betonová taška Bramac Tegalit– sklon střechy 30°
pozinkovaný plech bez nátěru –  sklon střechy  5°
hydroizolační fólie z PVC-P – sklon střechy  2°
Okna svislá:
plastová v barvě antracit s izolačním trojsklem včetně kování
Dveře vstupní:
plastové v barvě antracit včetně kování
Klempířské konstrukce:
pozinkovaný plech bez nátěru
Podhledy venkovní:
palubky na dřevěném roštu, penetrace + nátěr
Schodiště:
vnější –  železobetonové desky,  vnitřní – železobetonové prefabrikované
Parapety:
vnější – hliníkové – povrchově upravené – šedé,  vnitřní – plastové komůrkové – bílé
Fasádní systém:
vnější – kontaktní zateplovací systém ETICS – polystyren tl. 12cm, sklotextilní síťovina, tenkovrstvá akrylátová probarvená omítka
Elektroinstalace:
domovní rozvaděč, světelné, zásuvkové a technologické rozvody provedeny kabely CYKY, datové rozvody provedeny kabelem kat. 5e (4x zásuvka), zásuvkové obvody zapojeny přes proudový chránič, dva autonomní požární hlásiče, ventilátory, vypínače a zásuvky tuzemské výroby v barvě bílé, vedení hromosvodu, (veškeré zásuvky jsou bez přepěťové ochrany, zásuvka 400V před parkovacím stáním je možná jako klientská změna, domácí telefon a jeho rozvody nebudou realizovány)
Vodoinstalace:
vodoměrná sestava v šachtě před domem, nezámrzný kohout na fasádě u pergoly, rozvody z plastových trubek, izolace potrubí pěnovými návleky, pračkový ventil v koupelně, myčkový ventil v kuchyni
Kanalizace:
v zemi rozvody splaškové kanalizace z plastových silnostěnných trubek, svislé a připojovací rozvody z PVC
Plynovod:
plynoměr v betonovém pilíři před domem, v zemi rozvody z trubek z lineárního polyetylénu, v domě rozvody z ocelových trubek do kuchyně a koupelny
Přístupové cesty:
betonové dlaždice ke vchodovým dveřím a pod parkovacím stáním, kladené do drtě frakce 4/8, podél soklu domu okapový chodník vysypaný kamenivem a ukončený obrubníkem
pergola nad parkovacím stáním (betonový základ, konstrukce kombinující kov a dřevo), dřevěná treláž mezi domy v prostotu zahrady se nebudou realizovat
Terénní úpravy:
nově vytvořený terén, zpětné navezení ornice, pozemek částečně oplocen – 1m vysoké poplastované pletivo

POZNÁMKA: při neshodě s PD nebo její technickou zprávou je tato specifikace určující.

UPOZORNĚNÍ: Investor si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné technické parametry. Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.