Výstavba 34 rodinných domů probíhá v klidné části Mírovic (spadajících pod obec Veleň).Rodinné domy jsou napojeny na „starou“ zástavbu. Součástí projektu je vybudování nových přístupových komunikací a chodníků, nových inženýrských sítí tzn. veřejného vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, plynovodu, rozvodů elektro a veřejného osvětlení. V neposlední řadě parkové úpravy a výsadba nové zeleně.

Více o projektu